Logo

Perspectief voor uw Kerk en Kerkgebouw

Rond 2020 komt de helft van de Nederlandse kerken leeg te staan of is al leeg.Dat is in ieder geval de prognose van vele (kerk) onderzoekers.  Een bedroevend vooruitzicht voor religieus en historisch Nederland.

Is die leegstand bij uw kerk te voorkomen?

Vanuit eerbied voor de kerk en respect voor historie biedt FORE, Fonds Ontwikkeling Religieus Erfgoed, een hoopgevend perspectief. Samen met u werkt FORE aan het behoud van de gebouwen en aan de toekomst van uw kerkgenootschap of parochie. Het doel is een kostendekkende exploitatie en een levende gemeenschap. Of als dat niet mocht lukken een succesvolle herbestemming of verkoop.